PieM PROJEKT
IMTN Agency Paweł Mitura-Zielonka

ul. Floriańska 11/12, 44-217 Rybnik
(adres rejestracyjny firmy)
ul. Św. Antoniego 21/23B m13, 44-200 Rybnik
(adres korespondencyjny oraz odbiór i zwrot wypożyczanego sprzętu).
NIP: 642-277-65-65

Telefon: +48 500 588 753
e-mail: piemprojekt@gmail.com